Порядок виплати зарплати лікарям-інтернам


Вопрос:
Я лікар-інтерн,1 року,у мене є заочна частина,де я працюю з лікарем до якого мене приставили і очна,де від ВУЗу я ходжу на лекції та практичні заняття. Справа в тому,що у бухгалтерії за очну частину платять [X] грн,а в розчьотці написано,що ми на курсах,за заочну частину нам платили [X]+200 грн. Іншим моїм колегам -інтернам платять однакову суму за обидві частини,хоча ми всі працюємо на ставку,у нас однакова кількість годин відпрацьованих за місяць,і тільки наша лікарня не виплачує нам повної суми.

Ответ:
Порядок виплати заробітної плати лікарям-інтернам визначається відповідно до п. 7.3. “Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти”, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.09.1996р. № 291 (Положення), яким передбачено, що заробітна плата лікарям-інтернам протягом всього періоду навчання сплачується закладами (установами), в які вони зараховані, або закладами (установами), з яким укладено трудовий договір, у розмірі, встановленому чинним законодавством.
Згідно з п. 3.6.7. та п. 7.5. Положення, виплати по направленню закладами (установами) лікарів-інтернів у вищий навчальний заклад на очну частину навчання здійснюються у тому ж порядку, як і при направленні на підвищення кваліфікації.
Підпунктом а) пункту 1. Постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.1997р. № 695 встановлено мінімальні державні гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва – у вигляді збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час навчання.
Відтак, розмір виплат заробітної плати лікарям-інтернам, як на очній, так і заочній формі формі навчання повинен відповідати розміру посадового окладу працівника закладу охорони здоров’я, визначеного відповідно до “Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення”, затверджених Наказом Мінпраці та соціальної політики України та МОЗ України від 05.10.2005р. № 308/519.
Отже, виплачувати Вам мають повну ставку, незалежно від проходження очної чи заочної форми навчання.
Для того щоб перевірити порядок нарахування і виплати заробітної плати, зверніться до бухгалтерії закладу (установи) з проханням надати відомість по заробітній платі, де будете мати можливість побачити порядок розрахунку належних до виплати сум і їх обгрунтування.


На вопрос ответил:

Сергей ЛЕДЯЕВ,
специалист в области права.
О юристе


ЗАДАТЬ ВОПРОС

  ВСЕ ВОПРОСЫ