Чи можуть скоротити молодого працівника, котрий навчався на котрактній формі навчання?


Вопрос:
Чи можуть скоротити молодого працівника, котрий навчався на котрактній формі навчання?

Ответ:
Право роботодавця на скорочення чисельності або штату працівників (за умови настання ряду обставин) передбачено п. 1) ст. 40 КЗпП України. Ст. 43 вказаного кодексу визначено перелік осіб, яким надається переважне право на залишення на роботі при подібному звільненні (молоді працівники, які навчались на контрактній формі навчання, до вказаного переліку не віднесено), при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації:
1) сімейним – при наявності двох і більше утриманців;
2) особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві;
4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;
5) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також особам, реабілітованим відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років”, із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу;
6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;
8) особам з числа депортованих з України, протягом п’яти років, з часу повернення на постійне місце проживання до України;
9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, – протягом двох років з дня звільнення їх зі служби;
10) працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.
Таким чином, фактично скорочення може бути здійснено.


На вопрос ответил:

Сторожук Юрий,
Практикующий юрист и правозащитик.
О юристе


ЗАДАТЬ ВОПРОС

  ВСЕ ВОПРОСЫ